Advies Actieplan Personen Verward Gedrag

Op 28 augustus heeft de Wmo Adviesraad Woensdrecht een advies uitgebracht over het Actieplan omtrent Personen met verward gedrag. Dit advies is aan het College van Burgemeester en Wethouders verstuurd. Het advies leest U hier
Share our website