21-09-2017 Advies op de Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal.

De Wmo Adviesraad heeft op 21 september een Advies op de Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal uitgebracht. 

U leest het advies hier


Share our website