12-10-2015 Advies verlenging ambstperiode van 2 Wmo Adviesraadleden

  • Home
  • Adviezen
  • 12-10-2015 Advies verlenging ambstperiode van 2 Wmo Adviesraadleden

Conform de goedgekeurde verordening van de WMO Adviesraad 2015 en in het kader van continuïteit verzoeken wij u om de ambtsperiode van Adri Buijs en Christ Hopmans vooralsnog te verlengen tot en met december 2016.

Verlenging ambstperiode

Share our website