06-10-2014 Advies Regionaal Kompas

De Wmo Adviesraad heeft het Regionaal Kompas doorgenomen. Het Kompas is een logische voortzetting van het beleid over de afgelopen vier jaar en maakt dientengevolge onderdeel uit van de doorontwikkeling van de Wmo.

De Wmo Adviesraad heeft de volgende vragen en aandachtspunten

Regionaal Kompas

Share our website