13-05-2013 Openbaar vervoer

 

Geachte leden van de Provinciale Staten,

 

Vanuit de Gemeente Woensdrecht is er een warm pleidooi ontstaan om het openbaar busvervoer op een goed niveau te houden.

Als argument zijn wij als Wmo Adviesraad Woensdrecht van mening dat de leefbaarheid in onze kernen hiermee gediend is.

openbaar vervoer

Share our website