04-11-2013 Ongevraagd advies Bezuiniging WMO gelden

Vanuit de media en diverse contacten heeft de Wmo Adviesraad begrepen dat het College de suggestie heeft gedaan om € 150.000,-- te bezuinigen op WMO gelden die eerder door de Raad zijn vastgesteld voor WMO doeleinden

Bezuining WMO gelden Ongevraagd advies


Share our website