01-03-2013 Reactie op Rapport Toegang tot de Wmo Oriëntatiefase 2 en Plan van aanpak wijkzuster

De Wmo Adviesraad heeft het rapport Toegang tot de Wmo Oriëntatiefase 2 en Plan van Aanpak Wijkzuster doorgelezen.

Op basis hiervan komen we tot de volgende suggesties

Orientatiefase en plan van aanpak


Share our website