17-12-2012 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht

Betreft: “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2013

Met aandacht hebben wij het concept gelezen, namens de Wmo Adviesraad willen wij de onderstaande adviezen, wijzigingen en vragen aan u voorleggen

verordening voorzieningen


Share our website