WMO-AR

  • Home
  • Informatiepagina's
  • WMO-AR

Welkom bij de Wmo Adviesraad Woensdrecht

De Wmo Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad die het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Deze adviezen hadden in eerste instantie vooral betrekking op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar omvatten nu eigenlijk het gehele Sociale Domein. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid, maar ook over de manier waarop de gemeente dit beleid uitvoert. 

Op dit moment heeft de Wmo Adviesraad twee werkgroepen. Deze werkgroepen richten zich op de diverse onderwerpen waar de Wmo Adviesraad gevraagd en ongevraagd advies over kan geven. Het betreft de onderwerpen Burgerparticipatie, Wonen en Zorg, Sociaal Domein en Jeugdzorg.

De Wmo Adviesraad vormt de oren en de ogen van de inwoners van Woensdrecht. Met de adviezen draagt de Wmo Adviesraad bij aan het laten meedoen van elke burger in de gemeente Woensdrecht. Dit past bij het doel van de Wmo: burgers zolang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en hiertoe, indien nodig, te stimuleren en/of te ondersteunen. Dit geldt niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. 

Deze site is helaas niet bedoeld voor de behandeling van individuele zaken. Voor mensen die interesse hebben in het Wmo-beleid van de gemeente Woensdrecht is deze site wel geschikt, omdat wij handelen vanuit het perspectief van de cliënt.

Uiteraard kunt u altijd suggesties aandragen voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn. Wij nodigen u dan van harte uit contact met ons op te nemen. U vindt de gegevens op de pagina Contact.

Via de pagina Links vindt u bovendien verwijzingen naar andere instanties, die u kunnen bijstaan bij individuele vragen en problemen.

Share our website