De Wmo Adviesraad vernieuwt

 

Allereerst wenst de Wmo Adviesraad u alle goeds toe voor het nieuwe jaar. De Wmo Adviesraad Woensdrecht is het nieuwe jaar zelf goed begonnen. Met ingang van 2019 is er namelijk sprake van een vernieuwingsslag binnen de Adviesraad. Niet alleen is er een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris, ook zullen er vier nieuwe leden toetreden tot de Wmo Adviesraad Woensdrecht. 

Per 1 januari 2019 hebben voorzitter Christ de Weert en secretaris Corry Kuen-Swolfs hun taken overgedragen aan Jos Ernst en Sharon Valk. Jos zal voortaan de rol van voorzitter vervullen binnen de Wmo Adviesraad en Sharon Valk is de nieuwe secretaris. Het dagelijks bestuur van de Wmo Adviesraad wordt verder compleet gemaakt door Ad van Dorst als penningmeester. Christ de Weert en Corry Kuen-Swolfs blijven tot 1 april 2019 aan als gewoon lid van de Wmo Adviesraad en zullen in deze periode ondersteuning bieden aan de voorzitter en secretaris indien nodig. 

Naast een nieuwe voorzitter en secretaris zijn er ook vier nieuwe leden toegetreden tot de Adviesraad. Per 1 april 2019 treden namelijk drie leden van de Adviesraad af door het aflopen van hun termijn. Naast Christ de Weert en Corry Kuen-Swolfs betreft dit José van der Wegen. Ook ontstond er een vacature door het vertrek van Ans Meijer als lid van de Wmo Adviesraad. Na een sollicitatieprocedure in het laatste kwartaal van 2018 zijn vier nieuwe leden geselecteerd, voorgedragen aan en uiteindelijk benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. Om de nieuwe leden zo goed mogelijk te helpen bij het vervullen van hun taken treden zij al per 1 januari 2019 toe tot de Wmo Adviesraad in plaats van 1 april 2019. Zodoende kunnen zij nog ondersteuning krijgen vanuit de aftredende leden.

De vier nieuwe leden zijn de heer Kaan Ercel uit Hoogerheide, mevrouw Karin Overbeeke-Phylipsen uit Hoogerheide, de heer Theo Sanders uit Huijbergen en de heer Guus Verhagen uit Hoogerheide. 

 

Share our website