De samenstelling van de Wmo Adviesraad in de gemeente Woensdrecht is onlangs gewijzigd.

WMO adviesraad in de nieuwe samenstelling

Nieuwsflits sociaal domein December 2018

Nieuwsfilts sociaal domein door de wethouder L. van Beek

De Wmo Adviesraad vernieuwt

De Wmo Adviesraad Woensdrecht is het nieuwe jaar goed begonnen. Met ingang van 2019 is er namelijk sprake van een vernieuwingsslag binnen de Adviesraad. Niet alleen is er een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris, ook zullen er vier nieuwe leden toetreden tot de Wmo Adviesraad Woensdrecht.

Vergaderschema 2019

Ook in 2019 zal de Wmo Adviesraad Woensdrecht diverse openbare vergaderingen houden. U bent altijd van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Het vergaderschema voor 2019 vindt u alvast hier en ook op de pagina Vergaderschema en notulen.